Welke 3D-bril nodig?

Welke 3D bril heb ik nodig om 3D beelden te bekijken?

Heeft u een 3D TV, of gaat u naar een 3D film en bent u benieuwd welke 3D bril u daarvoor nodig heeft? 3D beelden kunnen op een aantal verschillende manieren ontstaan, er is sprake van een aantal verschillende technieken. Het is van belang om deze uit elkaar te houden, aangezien alleen een goede match tussen de techniek en de bril leidt tot een 3D-beeld op het netvlies. We onderscheiden hier de volgende 3D brillen:

   Rood/Cyaan

   Groen/Magenta

   Circulair gepolariseerd

   Lineair gepolariseerd

   Actieve 3D brillen

Anaglyph-technologie

De Rood/Cyaan en Groen/Magenta brillen vallen binnen dezelfde categorie, dit type 3D bril is geschikt voor anaglyph technologie. Dit betekent dat de beelden worden uitgezonden via een bepaald kleurfilter. Hierdoor vallen bijvoorbeeld de rode of de blauwe kleuren weg. Het is via deze kleuren mogelijk om het linker- en rechteroog een ander beeld voor te schotelen. Onze hersenen maken hier vervolgens een enkel beeld van, waardoor we 3D waar kunnen nemen. Zodra een TV of een bioscoop beelden op basis van anaglyph-technologie presenteert kunt u gebruik maken van Rood/Cyaan of Groen/Magenta 3D brillen, afhankelijk van de kleuren die ze gebruiken in de filters.

RealD 3D en LG 3D TV’s

Gaat u naar een bioscoop waar men gebruik maakt van de RealD 3D technologie, of heeft u thuis een LG 3D TV staan? Dan dient u gebruik te maken van een circulair gepolariseerde 3D bril. De bril heeft geen gekleurde glazen, deze zijn gewoon doorzichtig zoals een gewone bril. Polarisering kennen we ook wel van een zonnebril, het is een bewerking van het glas die ervoor zorgt dat het licht er op een bepaalde manier door naar binnen valt. Dankzij de polarisering krijgen onze hersenen meerdere beelden te zien, die we verwerken tot een driedimensionaal beeld.

Lineaire polarisering

De lineaire polarisering werkt op een vergelijkbare manier, maar kent een andere inval van het licht door het glas van de bril. Indien er sprake is van lineaire polarisering is het van belang om gebruik te maken van de daarvoor geschikte brillen, de brillen met kleurenglazen of circulaire polarisering leiden dan niet tot een beeld in 3D.

Actieve 3D brillen voor Samsung TV’s

De voorgaande brillen kunnen we samenvatten als ‘passieve 3D brillen’, er is sprake van een bepaalde lichtinval, die op een passieve wijze leidt tot een verwerking door de hersenen naar een 3D beeld. Een alternatief hiervoor is de actieve 3D bril van onder andere Samsung, voor veel 3D TV’s van dit merk. De bril sluit om en om het linker- en rechterglas, binnen een fractie van een seconde. Hierdoor ontstaan er twee beelden, links en rechts. Dankzij de zeer hoge snelheid waarin dit wordt afgewisseld maken onze hersenen hier 1 beeld van, in 3D. De techniek werkt hetzelfde als onze eigen ogen, daarmee combineren we immers ook 2 beelden tot een enkele.

De actieve 3D brillen hebben een accu en zijn daardoor een stuk zwaarder. Bovendien zijn ze alleen geschikt voor 3D TV’s die om en om het beeld voor het linker- en rechteroog kunnen uitzenden, om dat vervolgens in lijn te brengen met de wisselingen van de 3D bril. Het is een relatief kostbare techniek, maar kan als enige leiden tot Full HD 3D beelden, de passieve 3D brillen kunnen dat niet.